PROJEKTY

W okresie od 01.06.2017 do 30.11.2017 Stowarzyszenie Tarnowski Chór Gos.pl realizuje projekt kulturalny „Tarnów Gospel Day 2017”, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Miasta Tarnowa w ramach konkursu pn. WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2017”

leliwa by .

26 września 2017