GOS.PL

MAGICZNA TORPEDA 2017

Gos.pl v1 by .

Po raz czwarty w Tarnowie odbywa się niezwykła akcja charytatywna MAGICZNA TORPEDA na rzecz dzieci z domu dziecka Papa’s Home w Katmandu (Nepal).

W ramach akcji w dniach 25 marca – 1 kwietnia organizowany jest szereg wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw i spotkań podczas, których przeprowadzane będą aukcje charytatywne, z których całkowity dochód przekazany zostanie na pomoc małym podopiecznym Papa’s Home.

A ponieważ działalność naszego Chóru w swoich założeniach ma także pomoc najbardziej potrzebującym, My również bardzo chętnie włączyliśmy się w akcję, która pomóc ma dzieciakom z domu dziecka w Katmandu.

Zaśpiewamy na ten szczytny cel, w piątek 31 marca w restauracji „U Młynarzy” – szczegóły na plakacie.

Serdecznie Was zapraszamy do wzięcia udziału w akcji, a także do zwrócenia uwagi na inne bardzo ciekawe wydarzenia, które na MAGICZNEJ TORPEDZIE będą miały miejsce…

Do zobaczenia!

Gos.pl v1 by .